Klimaat klachten

Bij klimaatklachten klagen de gebruikers meestal over bedompte lucht, te warm en vaak aan het einde van de dag hoofdpijn.
Door het meten van de Co² kunnen we bepalen of de ventilatielucht voldoende is, voor het aantal personen die in de ruimte verblijven.
Een te hoog Co² percentage in de lucht, geeft aan dat er onvoldoende verse lucht in de ruimte is, wat hoofdpijn klachten geeft, en de bedompte lucht kan verklaren.
Bij een onderzoek meten we buiten de toevoer en retourlucht, ook de ruimtetemperatuur en de relatieve vochtigheid.
Wanneer er aanleiding toe is, kunnen we tevens geluidsmetingen uitvoeren.
Wanneer alle meetgegevens verzameld zijn, kunnen we een plan van aanpak schrijven.
Uit ervaring weten wij, dat de klimaatklachten vaak voortkomen uit interne verbouwingen, waar wanden verplaatst worden en er geen rekening gehouden wordt met het aanpassen van de roosters. Of door het maken van nieuwe aftakkingen op de hoofdkanalen, waarna er niet opnieuw ingeregeld wordt. Wat tevens veel voorkomt, is het ongewenst dichtvallen van brandkleppen of hoofdstelkleppen, hierdoor kan b.v. een deel van een verdieping zonder lucht komen.