Luchtzijdig inregelen

Voor het goed functioneren van een klimaatinstallatie is, het van belang dat de luchthoeveelheden in een installatie, binnen de gesteld toleranties in overeenstemming worden gebracht met de ontwerpwaarden.
Wanneer uw klimaatinstallatie goed is ingeregeld, zorgt dit voor maximaal comfort en efficiënt energiegebruik.
In Right Balance regelt de installatie in volgens de richtlijnen van ISSO-publicaties 31 en 52. Eventuele defecten en tekortkomingen aan de installatie, worden indien mogelijk verholpen of gerapporteerd aan de opdrachtgever.
Alle metingen worden uitgevoerd door deskundige technici, met gekalibreerde meetapparatuur.
De meetgegevens worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage.
De meetpunten worden in de aanwezige auto-cad tekeningen in een aparte layer verwerkt.
Alle rapportages kunnen digitaal aangeleverd worden.